Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΛΟΓΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ . Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ

ΛΟΓΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ  

Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ