Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ . ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ

 ΘΑΒΩΡ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 18.08.2016
 ΝΑΖΑΡΕΤ, Ι. ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΑΓΙΑ ΝΕΦΑΛΗ ΣΤΟ ΘΑΒΩΡ.